บริษัท กรีนเนอรี่ โฮม จำกัด

ประสบการณ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 40 ปี

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสร้างที่อยู่อาศัยมากว่า 40 ปี เราพร้อมยกระดับมาตรฐานการสร้างบ้านให้เป็น มากกว่าความคุ้มค่า แต่เป็นคุณค่าและความหมายของการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความสุข และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ